Privacy statement CaseWare Belgium & Luxembourg

 

Dit is het privacy statement van CaseWare Belgium & Luxembourg B.V. te Parklaan 1, 5211 JH ‘s-Hertogenbosch, handelsnummer: 17108371, hierna: “CaseWare Belgium & Luxembourg” voor haar website www.caseware.be (hierna: “CaseWare website”).  Dit statement geeft u als gebruiker van de CaseWare website inzicht in de gegevens die CaseWare Belgium & Luxembourg verwerkt bij uw bezoek aan deze website, de doeleinden waarvoor we ze verwerken en de wijze waarop ze verwerkt worden.

Voor zover op onze Website links naar websites van derden zijn te vinden, wordt u na het aanklikken van de voornoemde links doorgeleid naar de website van de betreffende derde (hierna: “Derde Websites”). Op het gebruik van dergelijke Derde Websites is het privacyreglement van de betreffende derde van toepassing. U dient de privacyverklaring van deze derde te lezen om inzicht te verwerven in hoe deze partij omgaat met uw persoonsgegevens. CaseWare Belgium & Luxembourg is niet verantwoordelijk voor de informatie die door de derde wordt verstrekt, verwerkt of verzameld tijdens het bezoeken van deze Derde Websites.

Welke persoonsgegevens verwerkt CaseWare Belgium & Luxembourg?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een individu. Hierbij vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die CaseWare Belgium & Luxembourg verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens en naam van de werkgever
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Gegevens over uw surfgedrag op onze website
 • Internetbrowser en apparaat-type

Cookies

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die het mogelijk maken om informatie te verzamelen over het gebruik van een website. Teneinde u als gebruiker van de CaseWare Website in staat te stellen gebruik te maken van de volledige functionaliteit van de website en het gebruik van en navigatie binnen de website te kunnen analyseren, plaatst CaseWare Belgium & Luxembourg kleine hoeveelheden informatie (cookies of vergelijkbare technologieën) op de door haar gebruikers gebruikte randapparatuur (zoals een laptop, tablet, telefoon), dan wel leest CaseWare Belgium & Luxembourg informatie af zoals deze zich bevindt in de browserinstellingen op de randapparatuur van haar gebruikers.
We maken onderscheid in drie categorieën cookies. (1) Functionele cookies, zonder deze cookies zou de functionaliteit van de Website beperkt zijn. (2) Analytische cookies, door middel van deze cookies wordt de Website geanalyseerd om de indeling van de Website en navigatie binnen de Website te verbeteren en (3) Optionele cookies, deze worden gebruikt voor marketingdoeleinden. We hebben een meer gedetailleerde beschrijving van de cookies opgenomen in een tabel welke u aantreft door deze link te volgen.

Functionele cookies
We (CaseWare Belgium & Luxembourg) maken gebruik van functionele cookies om u als gebruiker van onze Website in staat te stellen de functionaliteit van de Website te gebruiken. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het tonen van de gevraagde websites en de bijbehorende functionaliteit dan wel voor het uitvoeren van de gevraagde dienstverlening. Voorbeelden van dergelijke cookies zijn ‘load balancing’ cookies (cookies die het functioneren van de website bevorderd tijdens de browsersessie) en cookies ter herinnering van de taalvoorkeur van de gebruiker tijdens de browser sessie.

Analytische cookies
We (CaseWare Belgium & Luxembourg) maken gebruik van analytische cookies teneinde het gebruik van onze Website te kunnen analyseren. Analytische cookies geven CaseWare informatie over het gebruik van en navigatie binnen de Website. Deze informatie helpt CaseWare om de indeling van de Website te verbeteren, om deze beter af te stemmen op de behoeftes van haar gebruikers, trends te analyseren en de navigatie binnen de Website te verbeteren. CaseWare maakt gebruik van Google Analytics en Hubspot om de Website te kunnen analyseren. We maken gebruik van de privacy vriendelijke instellingen van Google Analytics zoals opgesteld in handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens. Bovendien is Google gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield, dat ervoor zorgt dat bij het verwerken van persoonsgegevens door Google in de VS een gepast niveau van gegevensbescherming wordt gehandhaafd. De informatie die met behulp van deze analytische cookies wordt verzameld, wordt verstrekt aan Google Analytics teneinde deze in staat te stellen om het gebruik van onze website te analyseren. De resultaten van Google zullen ons anoniem ter beschikking worden gesteld.

U kunt uw toestemming voor het gebruik van deze websiteanalyse over uw gegevens intrekken door de Google Analytics Opt-out Add-on te downloaden. We bewaren de persoonsgegevens die we hebben gekregen met het gebruik van deze cookies voor twee jaar.

Optionele cookies
Google Doubleclick
Op de Website vragen we (CaseWare Belgium & Luxembourg) toestemming om gebruik te mogen maken van Google Doubleclick. Deze cookie registreert de acties die u als gebruiker van de Website heeft uitgevoerd nadat u een advertentie heeft bekeken of op een advertentie heeft doorgeklikt. Het doel van deze cookie is om te meten wat de werkzaamheid van een advertentie is en om gerichte advertenties aan u te kunnen tonen in plaats van random advertenties die u mogelijk niet interessant vindt. We bewaren de persoonsgegevens die we hebben gekregen met het gebruik van deze cookie voor één jaar.

Hubspot
Op de Website vragen we (CaseWare Belgium & Luxembourg) tevens toestemming om gebruik te mogen maken van optionele cookies van Hubspot. Deze cookies versturen gegevens over het door u gebruikte apparaat en uw surfgedrag op de Website naar het marketing platform van Hubspot. De gegevens worden hetzij gedurende de sessie bewaard, hetzij voor maximaal 13 maanden. Meer informatie over de cookies die Hubspot plaatst en de diverse bewaartermijnen die Hubspot hanteert, is hier te vinden. Het doel van de cookies is om uw gebruiksgemak van de Website te vergroten en om ons inzicht te verschaffen in het gebruik van onze Website. Ook wordt via de cookiebanner toestemming gevraagd voor het plaatsen van een cookie voor de chat functie. Indien  u gebruikt maakt van de chat functie op de Website, slaat Hubspot de chatgeschiedenis op voor een periode van maximaal 13 maanden opdat inzichtelijk is wat er over en weer gecommuniceerd is via de chatfunctie.

Social media cookies
Op de Website vragen we (CaseWare Belgium & Luxembourg) toestemming om gebruik te mogen maken van LinkedIn cookies. Dit zal een “Volg ons op LinkedIn” knop zijn. Hiermee kunt u ons volgen op LinkedIn. Voor meer informatie en het doel van deze verwerking van persoonsgegevens kunt u het privacy statement en cookie statement van LinkedIn raadplegen.

De CaseWare Belgium & Luxembourg website bevat social media-knoppen van Facebook en LinkedIn. Daarmee kunt u content op de CaseWare Website delen met anderen via uw eigen social media account. Als u daarvan gebruik maakt, kan door de betreffende social media dienst één of meerdere cookies ter herkenning van u worden geplaatst. Dit zal vervolgens zichtbaar zijn voor de bezoekers van uw persoonlijke social media account. Op dergelijk gebruik van social media websites zijn de betreffende voorwaarden van toepassing en uitdrukkelijk niet ons privacy statement.
Voor meer informatie over het doel van deze verwerking van persoonsgegevens kunt u het privacy statement en cookie statement van Facebook via deze links raadpleegen. Het privacy statement en cookie statement van LinkedIn is raadpleegbaar via de in de vorige alinea aangebrachte links.

Cookies van derden
De CaseWare Belgium & Luxembourg website bevat links naar sites van derden. Op het gebruik van de site van dergelijke derden is het privacyreglement van de betreffende derde van toepassing. U dient de privacyverklaring van deze derde te lezen om inzicht te verwerven in hoe deze partij omgaat met uw persoonsgegevens. CaseWare Belgium & Luxembourg is niet verantwoordelijk voor de informatie die door de derde wordt verstrekt, verwerkt of verzameld tijdens het bezoeken van deze websites van derden.

Doeleinden en grondslagen verwerking
CaseWare Belgium & Luxembourg verwerkt uw persoonsgegevens verkregen uit functionele en analytische cookies in de eerste plaats om u informatie over onze diensten en producten op onze Website te tonen (onderdeel van die informatie zijn YouTube video’s over onze diensten en producten) en uw navigatie binnen de Website te optimaliseren. Daarnaast verwerken we uw persoonsgegevens die wij verkrijgen uit optionele cookies om de door u opgegeven gebruiksvoorkeuren - sessie overstijgend - te bewaren opdat u bij uw volgende bezoek niet weer dezelfde voorkeuren hoeft op te geven (denk aan taalvoorkeur). Zie voor meer informatie onder het kopje ‘Optionele cookies’. Tevens verwerken we uw persoonsgegevens die wij verkrijgen uit optionele cookies om na te gaan van welke sites u op onze Website terecht bent gekomen teneinde te controleren of ons marketingbeleid effect heeft en waar nodig ons marketingbeleid aan te passen om zoveel mogelijk relevante bezoekers naar onze website te leiden. Wij verwerken de gegevens die wij door het gebruik van optionele cookies verwerven op basis van de door u gegeven toestemming op de Website (middels de cookiebanner). Indien u zich hebt opgegeven voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij de door u opgegeven contactgegevens om de nieuwsbrief toe te sturen. CaseWare Belgium & Luxembourg heeft dit recht totdat het desbetreffende persoon of de desbetreffende organisatie heeft aangegeven dat niet meer op prijs te stellen. Indien u een vraag hebt gesteld middels ons contactformulier of chatfunctie op de Website, gebruiken wij de door u opgegeven persoonsgegevens om uw vraag te beantwoorden en/of de gevraagde informatie toe te sturen. Indien u een vraag hebt gesteld middels de chatfunctie op de Website, wordt de chatgeschiedenis gedurende maximaal 13 maanden bewaard teneinde opdat inzichtelijk is wat er over en weer gecommuniceerd is via de chatfunctie. Wij verwerken de door u opgegeven gegevens op basis van uw gegeven toestemming.

Ontvangers persoonsgegevens
CaseWare Belgium & Luxembourg deelt uw gegevens met de hieronder genoemde derden. Onze verwerkers mogen de verstrekte gegevens alleen verwerken in opdracht van ons. Met deze verwerkers is afgesproken dat ze de gegevens verwerken volgens onze instructies en in overeenstemming met dit privacy statement.

CaseWare Belgium & Luxembourg geeft uw persoonsgegevens door aan twee verwerkers die gevestigd zijn buiten de EU/EER: Hubspot en Google. Hubspot en Google zijn gevestigd in de Verenigde Staten en zijn beiden aangesloten bij het Privacy Shield. Op deze wijze is een passend beschermingsniveau van uw persoonsgegevens gewaarborgd. Meer informatie hierover kan worden verkregen op de sites van Hubspot en Google en/of door contact op te nemen met ons via onderstaande contactgegevens.

CaseWare Belgium & Luxembourg geeft uw persoonsgegevens door aan bevoegde rechters, toezichthouders of andere officiële instanties indien we daarom een rechtmatig verzoek ontvangen en als en voor zover we te goeder trouw menen dat het toegankelijk maken, verwerken, gebruiken, of verstrekken van de door hen gevraagde gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan wet- en regelgeving, noodzakelijk is voor een rechterlijke procedure of om te voldoen aan een afdwingbaar verzoek van betreffende officiële instantie.

In het geval CaseWare Belgium & Luxembourg wordt overgenomen, gaat fuseren of (enkele van) zijn bedrijfsmiddelen verkoopt, dragen we/gaat de verwerking van uw persoonsgegevens over aan de onderneming die ons overneemt, waarmee we fuseren, of aan wie (enkele van) onze bedrijfsmiddelen worden verkocht. Wij zijn van oordeel dat we een gerechtvaardigd belang hebben om uw persoonsgegevens voor deze doeleinden te verstrekken aan zo’n onderneming. Indien zich dit voordoet, hebt u het recht zich daartegen te verzetten.

Rechten betrokkenen (inzage, correctie en verwijdering persoonlijke gegevens en verzet)
U hebt het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast hebt u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als betrokkene hebt u ook het recht CaseWare Belgium & Luxembourg te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan CaseWare Belgium & Luxembourg verstrekt hebt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens, indien gewenst, aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

CaseWare Belgium & Luxembourg spant zich te goeder trouw in om uw verzoek in behandeling te nemen en u daarover terugkoppeling te geven overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

CaseWare Belgium & Luxembourg hoeft niet aan elk verzoek te voldoen. CaseWare Belgium & Luxembourg kan uw verzoek weigeren indien:

 • CaseWare Belgium & Luxembourg het recht heeft om de verwerking (gedeeltelijk) voort te zetten;
 • U het verzoek op onredelijke manier herhaalt;
 • De afhandeling van het verzoek buitensporige technische inspanningen vergt;
 • De privacy van anderen in gevaar zouden worden gebracht; of
 • Uw verzoek in praktische zin vrijwel onuitvoerbaar is (bijvoorbeeld als uw verzoek betrekking heeft op gegevens die worden bewaard op back-uptapes).

Beveiliging
CaseWare Belgium & Luxembourg waardeert het vertrouwen dat u in ons stelt en daarom nemen wij de bescherming van uw gegevens serieus. Wij zullen uiterst zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan. CaseWare Belgium & Luxembourg neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan, waaronder het inloggen in CRM-systemen met behulp van multi-factor authenticatie en het bewaren van fysieke gegevensdragers in een kluis.

CaseWare Belgium & Luxembourg verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en in overeenstemming met dit privacy statement.

Inschrijven voor onze nieuwsbrief
U kunt zich op onze Website inschrijven voor onze nieuwsbrief. Indien u toestemming hebt gegeven voor het toezenden van onze nieuwsbrief zullen we het e-mailadres en de naam die u opgeeft registreren en gebruiken om de nieuwsbrief naartoe te verzenden. De persoonsgegevens worden bewaard gedurende de termijn waarin diegene zich niet heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Periodiek vragen we of u nog steeds interesse heeft in het ontvangen van de nieuwsbrief. U kunt zich te allen tijde uitschrijven voor de nieuwsbrief. Elke nieuwsbrief die u ontvangt, biedt u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor de nieuwsbrief. Als u gebruik maakt van de mogelijkheid om u uit te schrijven voor de nieuwsbrief, zal CaseWare Belgium & Luxembourg registreren dat u zich voor de nieuwsbrief hebt afgemeld. Indien u zich hebt afgemeld voor onze nieuwsbrief, verwijderen we uw – voor het toesturen van de nieuwsbrief verzamelde - gegevens.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt of een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door CaseWare Belgium & Luxembourg, dan kunt u dit kosteloos en eenvoudig kenbaar maken aan CaseWare Belgium & Luxembourg op de volgende manieren:

Via e-mail: privacy@caseware.be Caseware Belgium & Luxembourg

Via post: Parklaan 1, 5211 JH, ’s-Hertogenbosch, Nederland

Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kunt u per mail (privacy@caseware.be) indienen. Een verzoek tot dataportabiliteit (= overdraagbaarheid van persoonsgegevens) kunt u doen door ook een mail te sturen naar privacy@caseware.be. Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen om te bewaken dat de gegevens bij de juiste persoon terecht komen.

 Voor vragen over dit privacystatement en de verwerkingen die CaseWare Belgium & Luxembourg doet kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

CaseWare Belgium & Luxembourg BV
Parklaan 1
5211 JH ’s-Hertogenbosch
KvK 17108371

Email: privacy@caseware.be
Telefoon: +32 (3) 770 86 27

 

Autoriteit Persoonsgegevens
Als u het niet eens bent met ons antwoord, dan kunt u een klacht indienen bij de bevoegde autoriteit persoonsgegevens van de lidstaat waarin u woont, in Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt een klacht indienen via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Telefonisch is de Autoriteit Persoonsgegevens te bereiken via het nummer: (+31) - (0)70 - 888 85 00.