Problemen met Biztax export verhelpen

Preventie:

  1. Kijk na of de lijn “ForceUpdateXBRLGlobals=1” te vinden is in het bestand "C:\Program Files (x86)\CaseWare\CV.VER".
  2. Zo niet, voer "C:\Program Files (x86)\CaseWare\Postinstall\WinAcc Post-Install.exe" uit als Administrator

Oplossing:

  1. Verander de datum in de engagement properties zodat het vorig fiscaal jaar van toepassing

  2. Aangifte openen en weer sluiten.
  3. Biztax openen en alle aangevinkte documenten openen en weer sluiten via de groene pijl.
  4. Op de refreshknop klikken in de Biztax.

  5. De datum in de engagement properties weer juist zetten.